Bedrijfsadviseurs Consultancy Pouwer & Stevers Rotterdam
 
Bedrijfsadvisering
 

Meer dan 35 jaar dienstverlening aan het bedrijfsleven en de publieke sector. Binnen onze werkzaamheden ten behoeve van onze cliënten staat de intermediaire functie tussen de overheid en het bedrijfsleven centraal. Hierbij gaat het zowel om fiscale, financiële en juridische aspecten. Concreet betreft dit de stimulering door EU en nationale overheden in de vorm van subsidies zowel als via fiscale stimulering. Daarnaast begeleiden wij onze relaties ook op het terrein van belastingen zoals bv. Onroerende zaak belasting en andere heffingen. Aan al deze activiteiten kleven juridische aspecten waarmee wij onze cliënten kunnen helpen.